สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
1. งานหัตถกรรมกลุ่มผ้าทอบ้านหนองห้า  ผ้าซิ่นม่าน  ผ้าซิ่นพญาคำเคิบ ผ้าซิ่นคำเคิบ ผ้าซิ่นและผ้าตัดเสื้อย้อมสีจากวัตถุธรรมชาติ  ถุงย่าม ผ้าพันคอ ผ้ปูโต๊ะ ฯลฯ
2. สินค้าเกษตร ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า