กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ

Posted by:

วัน เสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นำโดยนายอรุณ พรมภิระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลบัวใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน โดยการจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสายหลัก – สายรอง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ปริมาณขยะที่เก็บได้ 50 กิโลกรัม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0