กิจกรรมมอบทรายอะเบท

Posted by:

กิจกรรมมอบทรายอะเบท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคา 2563 โ่ดยท่านนายกอรุณ พรมภิระ ท่านกำนัน และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้มอบทรายอะเบทให้กับประธาน อสม. ตำบลบัวใหญ่ เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคต่อต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

0

Add a Comment