วันนี้ ปศุสัตว์ จังหวัดน่านได้สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ และวัสดุอุปกรณ์ การเลี้ยงไก่ แก่เกษตรกรจำนวน14 รายโครงการตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ อบต บัวใหญ่

Posted by:

0

Add a Comment