แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566

Posted by:

0

องค์การบริหารบัวใหญ่ ได้นำถุงยังชีพ ไปช่วยเหลือราษฎรบ้านทัพม่าน จำนวน 3 ครัวเรือน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ นำโดยท่านายกอรุณ พรมภิระ ผู้นำชุมชน รองปลัดอบต.และพนักงานองค์การบริหารบัวใหญ่ ได้นำถุงยังชีพ ไปช่วยเหลือราษฎรบ้านทัพม่าน จำนวน 3 ครัวเรือน เนื่องจากสะพานข้ามลำน้ำแหงถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากกรณีเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

0